top of page
parents-spending-time-with-their-kids.png

בטיפול משפחתי הדגש הנו על העצמת יכולתם של ההורים להוביל את המשפחה ולקדם תקשורת יעילה בין כל בני המשפחה. המוקד הנו העצמת ההורות, חיזוק תחושת המסוגלות ההורית וביסוס המנגנונים ההורים, מנגנוני תקשורת והדברות על ציפיות בני המשפחה האחד מהשני. 
במפגשים המשפחתיים ניתן סיוע להורים לזיהוי צרכי הילדים והתאמת מענה יעיל אליהם. בפגישות מתורגלים ומיושמים מנגנונים אלה בצורה חיה בחיי המשפחה.

מטרת הטיפול ביסוס חווית ביטחון לכל אחד מבני המשפחה והתאמת מענה לצרכים הייחודיים של כל אחד מבני המשפחה.

מטרה חשובה נוספת שיפור מיומנויות תקשורת והתנסות בדיון על מטרות משפחתיות וזוגיות משותפות והסכמה על המטרות המשותפות.

ההנחה היא שתהליך זה יביא לחוויות רווחה ונועם במשפחה שיאפשר לכל אחד מבני המשפחה מימוש עצמי מיטבי תוך שמירה על חווית שותפות משפחתית.

בעידן המודרני מתעורר קושי משמעותי להורים מהסיבות הבאות:

  • מעבר מחברה מסורתית- סמכותית לחברה מודרנית- דמוקרטית.

  • ירידה בתלותם של הילדים בהורים בחברה של תקשורת המונים.

  • מקומו המרכזי של הילד במשפחה ובחברה.

  • השפעת "הצפת" מידע ותיאוריות פסיכולוגיות על רגשי אשמה, חווית כשלון וחוסר בטחון בתפקיד ההורי.

לשם מענה לאתגרים המתוארים הדגש בטיפול משפחתי הנו על העצמת יכולתם של ההורים להוביל את המשפחה ולקדם תקשורת יעילה ויחסים פתוחים וחיוביים בין כל בני המשפחה. 

טיפול משפחתי

מאמרים בנושא טיפול משפחתי

1
2
bottom of page