top of page

תופעות המתגלות אצל תלמידים לקויי למידה בתחום ההתנהגותי

ליקויים בקשב וריכוז. ליקויים בזיכרון לטווח קצר או ארוך, קושי בשימור או בשליפת מידית. ליקויים בזיכרון לטווח קצר או ארוך, קושי בשימור או בשליפת מידע. ליקויים בזיכרון לטווח קצר או ארוך, קושי בשימור או בשליפת מידע.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page