top of page

יחסי מורה-תלמיד כ"בסיס בטוח" לרווחתו הרגשית של הילד, למחויבותו האקדמית ולתפקודו בבי"ס

מחקר זה העריך את איכותם של יחסי מורה-תלמיד ובחן את מידת יכולתם להוות "בסיס בטוח" לרווחתו הרגשית של הילד. שאלת הליבה במחקר זה היא: האם יחסים עם מורה זמינה, המזהה את צורכי התלמיד, נענית לאיתותיו, מסייעת לו ללמוד ומאפשרת לו להיעזר בה ולפנות אליה בעת הצורך, עשויים להוות תשתית שעליה יוכל הילד להתבסס בתהליך ההסתגלות למערכת בית הספר. 


להורדת המחקר:


‎⁨איכות יחסי מורה תלמיד כבסיס בטוח⁩
.pdf
Download PDF • 766KB

Comments


bottom of page