top of page

אבחון פסיכולוגי לילדים ובני נוער ליקויי למידה

תלמידים ליקויי למידה מגלים הפרעות ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות: קריאה, כתיבה, חשבון ובשימוש בהם. זאת עקב שיבוש בתהליכים קוגנטיביים שהבסיס המשוער להם הוא ליקויי בתפקודי המוח. הם מגלים קשיים בתפקודי השפה והחשיבה, בתפיסה, בהתמצאות במרחב ובזמן, בזיכרון, בקשב וריכוז, בתפקוד מוטורי, בתיאום תפיסתי, תנועתי ובארגון. אנו מחוייבים להתאמת מענה ייחודי לכל פונה, מענה אבחוני, מענה הדרכתי – הדרכת הסובבים את הפונה, מענה טיפולי. ההתערבויות שלנו מכוונות להענקת חווית ביטחון לילד ולמתבגר ולסובבים אותו.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page