אדם בתוך עצמו הוא גר. לפעמים עצוב או מר הוא, לפעמים הוא שר,
לפעמים פותח דלת לקבל מכר אבל אבל לרוב, אדם בתוך עצמו נסגר.

(שלום חנוך)
 
 


The Infertility Experience: Biopsychosocial Effects and Suggestions for Counselors

חזרה לעמוד הקודם >>
Abstract (Summary)
Infertility affects many individuals and couples. This article begins with a case study of a couple who have experienced infertility yet do not identify infertility as their presenting problem. Clients and counselors alike often overlook infertility. This article offers an overview of the biology of infertility and its psychological and sociological effects. Counseling issues are presented to assist counselors to identify infertility as a concern and provide interventions.

תקציר בעברית: חווית אי פוריות: השפעות ביולוגיות, פסיכולוגיות וחברתיות והצעות ליועצים
אי פוריות משפיעה על יחידים וזוגות. מאמר זה מתחיל בתיאור מקרה של זוג אשר חווה אי פוריות, עם זאת עדיין לא זיהה את אי הפוריות כבעיה שלהם. נועצים ויועצים כאחת לעתים קרובות מתעלמים מאי פוריות. מאמר זה מציע סקירה אודות הביולוגיה של אי הפוריות ועל ההשפעות הפסיכולוגיות והחברתיות של בעיה זו. מוצגות סוגיות ייעוציות על מנת לסייע ליועצים לזהות אי פוריות כעניין לעסוק בו ולהציע התערבויות

The Infertility Experience: Biopsychosocial Effects and Suggestions for Counselors
infertility and assisted reproduction
Abstract
Most couples that have assisted-reproduction treatment (ART) achieve a successful pregnancy and delivery. Few longitudinal studies have investigated the impact of infertility and its treatment in couples for which ART is unsuccessful. A recent Swedish study of 45 couples with no previous children investigated the couples' relationship from the first failed IVF attempt to 1.5 years after the last IVF cycle.2 The של inventory included assessment of satisfaction with the partners' behaviour, communication, conflict resolution, sexual relationship, and other social relations. Overall, the couples had stable relationships and the average scores improved significantly in both women and men. In 284 women who had had fertility treatment (the women were at least 6 years past the most intensive phase of investigations), psychological functioning and personality profile scores were similar to those of the general population in both those women for whom ART was successful and those for whom it was not.3

 
לייבסיטי - בניית אתרים