אדם בתוך עצמו הוא גר. לפעמים עצוב או מר הוא, לפעמים הוא שר,
לפעמים פותח דלת לקבל מכר אבל אבל לרוב, אדם בתוך עצמו נסגר.

(שלום חנוך)
 
 


 
מבוא
לדרך בה אנו פונים לזוג יש משמעות: התייחסות לזוג כ"חסרי ילדים" מעבירה מסר של חוסר, התייחסות כאל "חופשי מילדים" מעבירה מסר שאינם רוצים ילדים, לכן ההעדפה היא להתייחס לזוג ללא ילדים.
חווית אי פוריות הופכת לדומיננטית בזהות האישית כדברי אחת הנשים: "אף שאני דודה, מנהלת חנות, דמוקרטית, פרוטסטנטית, בת, רעיה, ודודה ועוד דברים נוספים אני רואה את עצמי יותר כ"לא פורייה".
יש חשיבות לתפיסת הבעיה: ניתן לשאול את בני הזוג כמה זמן אינכם פוריים? עדיף לשאול כמה זמן אתם מתמודדים עם אי פוריות? המסר השני הוא אקטיבי של התמודדות.
 
 
 
The Infertility Experience: Biopsychosocial Effects
and Suggestions for Counselors
 
Abstract (Summary)
Infertility affects many individuals and couples. This article begins with a case study of a couple who have experienced infertility yet do not identify infertility as their presenting problem. Clients and counselors alike often overlook infertility. This article offers an overview of the biology of infertility and its psychological and sociological effects. Counseling issues are presented to assist counselors to identify infertility as a concern and provide interventions.
 
 
 
תקציר בעברית: חווית אי פוריות: השפעות ביולוגיות, פסיכולוגיות וחברתיות והצעות ליועצים
אי פוריות משפיעה על יחידים וזוגות. מאמר זה מתחיל בתיאור מקרה של זוג אשר חווה אי פוריות, עם זאת עדיין לא זיהה את אי הפוריות כבעיה שלהם. נועצים ויועצים כאחת לעתים קרובות מתעלמים מאי פוריות. מאמר זה מציע סקירה אודות הביולוגיה של אי הפוריות ועל ההשפעות הפסיכולוגיות והחברתיות של בעיה זו. מוצגות סוגיות ייעוציות על מנת לסייע ליועצים לזהות אי פוריות כעניין לעסוק בו ולהציע התערבויות
  
 
 
 
infertility and assisted reproduction
 
 
Abstract
Most couples that have assisted-reproduction treatment (ART) achieve a successful pregnancy and delivery. Few longitudinal studies have investigated the impact of infertility and its treatment in couples for which ART is unsuccessful. A recent Swedish study of 45 couples with no previous children investigated the couples' relationship from the first failed IVF attempt to 1.5 years after the last IVF cycle.2 The של inventory included assessment of satisfaction with the partners' behaviour, communication, conflict resolution, sexual relationship, and other social relations. Overall, the couples had stable relationships and the average scores improved significantly in both women and men. In 284 women who had had fertility treatment (the women were at least 6 years past the most intensive phase of investigations), psychological functioning and personality profile scores were similar to those of the general population in both those women for whom ART was successful and those for whom it was not.3
 
 
 
 

   תקציר בעברית: אי פוריות וסיוע להריון

רוב הזוגות המקבלים טיפול סיוע להפרייה משיגים הריו ולידהן מוצלחים.מספר מחקרים ארוכי טווח חקרו את השפעת אי הפוריות והטיפול בו בזוגות אשר סיוע להפרייה לא הצליח. מחקר שבדי חדש חקר 45 זוגות אשר לא היו להם ילדים בו נחקרו יחסי הזוג מהכישלון ראשון של נסיון ההפרייה עד שנה וחצי אחרי הנסיון האחרון. רשימת המצאי של הנישואין כללה הערכת שביעות הרמון מהתנהגות השותף, תקשורת, פיתרון קונפליקטים, יחסי מין, ויחסים חברתיים נוספים. באופן כללי היחסים בין בני הזוג היו יציבים והציונים הממוצעים השתפרו בצורה מובהקת אצל האישה והגבר כאחת. התפקודים הפסיכולוגים והפרופיל האישיותי של הנשים שעברו טיפולים ולא הצליחו להגיע להיריון היו דומים לאוכלוסייה של הנשים שהגיעו להיריון מוצלח  

infertility and assisted reproduction

 
 
Coping Processes of Couples Experiencing Infertility
 
Abstract (Summary)
This study explored the coping processes of couples experiencing infertility. Participants included 420 couples referred for advanced reproductive treatments. Couples were divided into groups based on the frequency of their use of eight coping strategies. Findings suggest that coping processes, which are beneficial to individuals, may be problematic for one's partner. Couples where men used high amounts of distancing, while their partner used low amounts of distancing, reported higher levels of distress when compared to couples in the other groups. Conversely, couples with women who used high amounts of self-controlling coping, when paired with men who used low amounts of self-controlling coping, reported higher levels of distress. Implications of study findings are discussed, and ideas for future research are proposed.
 
מחקר זה העריך את איכותם של יחסי מורה-תלמיד ובחן את מידת יכולתם להוות "בסיס בטוח" לרווחתו הרגשית של הילד. שאלת הליבה במחקר זה היא: האם יחסים עם מורה זמינה, המזהה את צורכי התלמיד, נענית לאיתותיו, מסייעת לו ללמוד ומאפשרת לו להיעזר בה ולפנות אליה בעת הצורך, עשויים להוות תשתית שעליה יוכל הילד להתבסס בתהליך ההסתגלות למערכת בית הספר. 
 
פסיכולוג מול המוות

 

פרופ' יעקב פרנקל
תקציר: כיצד צריכה להיות התייחסות הפסיכולוג לאנשים החווים את השכול? מהו הטיפול המתאים במקרים אלו? על תפקידו של הפסיכולוג כמלווה במקרי מוות
 

מעיין מתגבר ושמו אדם
פרופ' יעקב פרנקל 

אני יושב לצידו בשקט. ממתין. לא - אינני דוחק. אני יושב כאומר - הנני. והוא - עיניו בי. יש - ועיניו אומרות: "לא. אני חושש", והתריסים נשארים מוגפים יש - ועיניו קודחות בי, חודרות למעמקי, והוא עדיין תוהה: "הניתן לתת בו אמון? הכדאי להסתכן?" ויש והעיניים אומרות: "מה יש לי כבר להפסיד? מי אני ומה אני?" ואז הוא מקיים בי, ברגע של דמדומים בחייו: אפתח לך שער בעת נעילת שער - כי פנה יום. 

 

מעיין מתגבר ושמו אדם  

 
לייבסיטי - בניית אתרים